AGROFORTIS.COM


Inwestycje ziemskie

Imię:

Adres email:

Ziemia coraz droższa

Artykuł Ziemia coraz droższa na portalu Puls Biznesu donosi o ostatnich wzrostach cen gruntów rolnych.

Według najnowszych danych średnia cena gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w III kwartale 2011 r. wyniosła 17 114 zł za 1 ha.

W porównaniu do II kw. 2011 r. nastąpił wzrost średniej ceny o 393 zł, czyli o 2,3 proc., a w stosunku do I kw. 2011 r. o 1957 zł, czyli o 12,9 proc. Natomiast porównując III kw. 2011 r. do III kw. 2010 r. cena jest wyższa o 2070 zł, czyli o 13,8 proc.

Cena gruntów za III kwartał 2011 r. została określona na podstawie 3,3 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ponad 29 tys. ha gruntów. Najwyższe ceny uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim (25,4 tys. zł za 1 ha), śląskim (24,3 tys. zł/ha) i opolskim (22,9 tys. zł/ha), a najniższe w województwach: lubelskim (11,0 tys. zł) podkarpackim (11,4 tys. zł/ha) i lubuskim (11,9 tys. zł).

Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej o powierzchni 300 ha i więcej – 19,9 tys. zł za 1 ha oraz do 1 ha – 19,5 tys. zł za 1 ha. Najniższe zaś w grupie obszarowej 1–10 ha – 15,4 tys. zł za 1 ha.

Największy wzrost średnich cen w III kw. 2011 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem nastąpił w województwie świętokrzyskim.

W III kw. 2011 r. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała prawie 29,1 tys. ha, tj. o ponad 2,5 tys. ha (10 proc.) więcej niż w poprzednim kwartale i o prawie 13 tys. ha (80 proc.) gruntów więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. W trzech kwartałach 2011 r. ANR sprzedała ponad 80 tys. ha, tj. prawie o 26 tys. ha więcej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Według stanu na koniec września 2011 r. w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje nieco ponad 2 mln ha, w tym w dzierżawie jest 1,5 mln ha, czyli 75 proc. powierzchni Zasobu.

treeneo

Dane kontaktowe:

Telefon:
500 300 659
E-mail:
agrofortis.com@prokonto.pl

rejestracja.treeneo.com

Dla naszych Partnerów:

Własna indywidualna strona w serwisie Agrofortis.com

Dowiedz się więcej...

Masz pytanie?

Kliknij tutaj

aby zapytać

REJESTRACJA

INWESTORZY PARTNERZY

TREENEO.COM

agrofortis
treeneo agrofortis natura 2010 skarbiec.biz