AGROFORTIS.COM


Inwestycje ziemskie

Imię:

Adres email:

O nieruchomości dowiesz się przez Internet

Pozyskanie danych na temat działki jest teraz o wiele prostsze. Od pewnego czasu można je uzyskać online, nie wychodząc z domu.

Coraz więcej ksiąg wieczystych prowadzonych jest już w systemie informatycznym.

Księga wieczysta jest rejestrem urzędowym, który prowadzą wieczystoksięgowe wydziały sądów rejonowych. Jest to rejestr, który dotyczy nieruchomości i określa ich stan prawny. Można więc z niego zaczerpnąć informacji czy np. sprzedający jest właścicielem. Większość załatwianych spraw w wydziałach wieczystoksięgowych to: zakładanie ksiąg wieczystych, wpisy praw oraz odpisy.

Aktualnie sądy prowadzą dwa rodzaje ksiąg wieczystych: papierowe oraz elektroniczne. Papierowych jest coraz mniej, gdyż zastępowane są elektronicznymi. Księgi w formie elektronicznej wprowadzają już wszystkie duże miasta.

Każda w tych form na dobre i złe strony. Uzyskanie odpisu z księgi elektronicznej jest łatwiejsze i sprawniejsze. Zamyka się w kilku kliknięciach myszką przez pracownika sądu i wydrukowaniu odpisu z komputera. Dzięki księgom elektronicznym możliwe jest otrzymanie odpisu z księgi wieczystej bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania także w przypadku nieruchomości zlokalizowanej w odległych częściach Polski.

Od niedawna też każdy, kto zna numer księgi wieczystej interesującej go nieruchomości (prowadzonej w systemie informatycznym), może przejrzeć ją w Internecie. Umożliwia to strona główna Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl lub strona http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

Informacje uzyskane online mają jednak mniejszą wagę niż odpis (choć ma się to zmienić w przyszłości). Dlatego dokonując transakcji, np. kupując grunt, wciąż należy udać się do sądu po odpis.
Przy papierowych księgach jest natomiast znacznie więcej pracy. Najczęściej nie uda się zatem odpisu uzyskać od ręki. Niemniej prawnicy uważają jednak, że odpisy z ksiąg papierowych są o wiele bardziej czytelne od odpisów z ksiąg elektronicznych.

Zdarza się, że sądy przez jakiś czas nie dokonują wpisów ani nie dają odpisów. Dzieje się tak wtedy, kiedy papierowym księgom wieczystym trzeba stworzyć wersję elektroniczną, czyli przeprowadzić tzw. migrację. Podczas migracji stare księgi papierowe wożone są do specjalnego ośrodka, gdzie nadaje się im formę elektroniczną. Następnie wracają one z powrotem do sądu. Dopóki taka księga nie ma wersji elektronicznej, dopóty nie można z niej korzystać.

Jak należy czytać dane

Każdy dział to inna informacja. I tak:

- Dział I – położenie, powierzchnia, oznaczenia geodezyjne nieruchomości. Zawiera też informacje o zabudowaniach i sposobie użytkowania nieruchomości.

- Dział II – dane na temat właściciela, użytkownika wieczystego oraz posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

- Dział III – informacje o ograniczonych prawach rzeczowych z wyjątkiem własnościowego, np. służebnościach obciążających nieruchomość, zawiera wpisy różnych roszczeń.

- Dział IV – tu umieszcza się adnotacje o hipoteki, zatem gdy dana osoba zaciągnęła kredyt hipoteczny, to informacje o wysokości takiego zabezpieczenia będą wynikały z tego właśnie działu.

Najbardziej niebezpieczne w swych skutkach mogą być wzmianki o wnioskach o wpis do działu III. Może tam być wpisana zarówno służebność drogi koniecznej, roszczenia z umów przedwstępnych, jak i bardzo niebezpieczna informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub o uzgodnieniu treści księgi w związku z wywłaszczeniem z nieruchomości.

Ile zapłacimy za:

- założenie księgi wieczystej – 60 zł,

- wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 zł,

- praw osobistych i roszczeń – 150 zł.

treeneo

Dane kontaktowe:

Telefon:
500 300 659
E-mail:
agrofortis.com@prokonto.pl

rejestracja.treeneo.com

Dla naszych Partnerów:

Własna indywidualna strona w serwisie Agrofortis.com

Dowiedz się więcej...

Masz pytanie?

Kliknij tutaj

aby zapytać

REJESTRACJA

INWESTORZY PARTNERZY

TREENEO.COM

agrofortis
treeneo agrofortis natura 2010 skarbiec.biz