AGROFORTIS.COM


Inwestycje ziemskie

Imię:

Adres email:

REGULAMIN

Integralną część Regulaminu Serwisu stanowi Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Twórca i autor serwisu Agrofortis.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta i użytkownika serwisu Agrofortis.com oraz publikacji należących do serwisu Agrofortis.com obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.agrofortis.com/polityka-prywatnosci.html

Korzystanie z serwisu Agrofortis.com, nabywanie produktów i/lub usług dostępnych w serwisie Agrofortis.com, zapisanie się do listy mailingowej i prenumerowanie wszelkich materiałów udostępnianych za pośrednictwem serwisu Agrofortis.com jest równoznaczne z akceptacją aktualnej Polityki Prywatności dostępnej na stronie http://www.agrofortis.com/polityka-prywatnosci.html

Dane osobowe

Podczas korzystania z serwisu Agrofortis.com możesz zostać poproszony o wpisanie niektórych swoich danych osobowych do formularza lub podanie ich w innej formie. Wymagamy podania tylko tych danych, które są potrzebne do poprawnego działania serwisu i które są niezbędne do skorzystania z dostępnych w serwisie Agrofortis.com materiałów, produktów i usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której dane te dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie lub zamówienie udostępnianych przez Agrofortis.com płatnych lub bezpłatnych materiałów cyklicznie lub jednorazowo udostępnianych subskrybentom poprzez e-mail wymaga podania w przeznaczonym do tego formularzu imienia oraz adresu e-mail. Niniejsze pola formularza są obowiązkowe. Dane te są dodawanie do listy mailingowej. Adresy e-mail są niezbędne do przesyłania subskrybentom czasopism elektronicznych i/lub innych materiałów udostępnianych przez Agrofortis.com. Podanie w formularzu Imienia pozwala na personalizację wiadomości.

Niezapowiedziane wiadomości

Agrofortis.com zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane posiada oraz które wyraziły akceptację Polityki Prywatności. Niezapowiedziane wiadomości to informacje na temat działania serwisu Agrofortis.com, materiałów, czasopism, kursów, promocji, nowości i zmian pojawiających się w serwisie Agrofortis.com, niekomercyjne listy (np. życzenia, osobiste komentarze, wiadomości okolicznościowe), informacje na temat bezpłatnych lub płatnych produktów i/lub usług świadczonych bezpośrednio przez Agrofortis.com oraz informacje komercyjne związane z programami partnerskimi, których Agrofortis.com jest uczestnikiem lub których przesłanie opłacone zostało przez klientów Agrofortis.com. Agrofortis.com nie udostępnia innym podmiotom danych kontaktowych osób znajdujących się na listach adresowych.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe, które podane są w serwisie Agrofortis.com przy okazji dodawania komentarzy do artykułów, wypowiedzi na forum itp. są ogólnie dostępne dla każdego, kto odwiedza serwis i w związku z tym mogą zostać wykorzystane przez użytkowników do przesyłania informacji. Dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie w serwisie Agrofortis.com, służące do celów innych niż udostępnienie użytkownikom produktów i/lub usług bezpośrednio przez serwis Agrofortis.com, nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre funkcje serwisu Agrofortis.com mogą wykorzystywać Cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, wysyłanymi do komputera użytkownika w celu wykonania danych czynności związanych z korzystaniem z serwisu. Cookies są całkowicie nieszkodliwe dla komputera i danych. Warunkiem korzystania z funkcji serwisu, które wykorzystują Cookies, jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie ma zastosowania w stosunku do firm i serwisów, których dane kontaktowe zostały udostępnione w serwisie Agrofortis.com

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis Agrofortis.com powstał i działa z myślą o wszystkich, którzy pragną wiedzy na temat możliwości związanych z rynkiem inwestycji ziemskich, na tematy z nim związane oraz chcących nawiązać współpracę w zakresie programu inwestycyjnego Agrofortis i programu partnerskiego działającego w ramach tego projektu.
Moim pragnieniem jest, aby każdy użytkownik tego serwisu zrealizował swoje cele i marzenia.
Udostępniane w serwisie Agrofortis.com materiały, artykuły, porady i wszelkie treści zostały stworzone tak, aby pomóc Wam w osiąganiu sukcesów finansowych. Materiały te powinny być dokładnie analizowane i wykorzystywane z rozwagą tylko w tych przypadkach, w których mają one zastosowanie. Są one zgodne z opinią autora i same w sobie opinię właśnie stanowią. Są tworzone zgodnie z wiedzą, przekonaniami i doświadczeniami autora. Mogą one być różne z indywidualną sytuacją i potrzebami innych użytkowników serwisu. Dlatego wszystkie zawarte w serwisie materiały, przed wprowadzeniem zawartej w nich wiedzy w życie, powinny zostać szczegółowo skonfrontowane z osobistymi celami Czytelnika i okolicznościami, w jakich korzysta on z tej wiedzy, ewentualnie skonfrontowane z innymi źródłami.

Agrofortis.com nie bierze odpowiedzialności za opublikowane w serwisie reklamy. Kupujący powinien zachować ostrożność, gdy odpowiada na reklamę i/lub wysyłając pieniądze.
treeneo

Dane kontaktowe:

Telefon:
500 300 659
E-mail:
agrofortis.com@prokonto.pl

rejestracja.treeneo.com

Dla naszych Partnerów:

Własna indywidualna strona w serwisie Agrofortis.com

Dowiedz się więcej...

Masz pytanie?

Kliknij tutaj

aby zapytać

REJESTRACJA

INWESTORZY PARTNERZY

TREENEO.COM

agrofortis
treeneo agrofortis natura 2010 skarbiec.biz